Tiếng Anh khối 5- Cô Nga

Tên file: KHOI-5-EXERCISE-1.docx
Tải về
Tên file: KHOI-5-EXERCISE-2.docx
Tải về
Tên file: KHOI-5-REVIEW-after-Tet.docx
Tải về
Tên file: KHOI-5-REVIEW-voc-pattern-GRADE-5.docx
Tải về
Tên file: KHOI-5-REVIEW-1-5.docx
Tải về

Phụ huynh học sinh tải file word về rồi in ra cho các con em mình làm bài ở nhà nha…

 

KHOI 5 – REVIEW – UNIT 1 – 6 – COVID

7 thoughts on “Tiếng Anh khối 5- Cô Nga

Đã khóa bình luận