Chuyên đề khối 4 – THVHA – 2019

Thực hiện theo kế hoạch số 220/KH-THVHA ngày 19 tháng 8 năm 2019 về tổ chức triển khai chuyên đề năm 2019-2020.

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại trường TH Vĩnh hòa A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tổ khối 4.

Chuyên đê khối 4: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học tốt môn Lịch Sử lớp 4.

1ba0029e5df1a5affce026 24d05f24014bf915a05a34 26c41b0e4561bd3fe47028 755c45721a1de243bb0c22 837d3d4762289a76c33925 211432f26c9d94c3cd8c30 285785a7dbc823967ad933 2597657b3b14c34a9a0532 b9e5d72689497117285827 d44fe8b6b6d94e8717c835 fcdc42fb1d94e5cabc8520

8 thoughts on “Chuyên đề khối 4 – THVHA – 2019

Đã khóa bình luận