05Th4/23

Tăng cường cảnh giác với các thủ đoạn gọi điện thoại, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thực hiện Công văn số 580/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

31Th10/22

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ A NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023

🍀🍀 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ A NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023 🍀🍀 🌼

27Th10/22

cuộc Hội thi làm thiệp vòng trường năm học 2022 – 2023

Thực hiện Công văn số 72 /PGDĐT-GDTH ngày 26  tháng 9  năm 2022 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc