Quyết định thành lập tổ tuyển sinh vào lớp 1 của trường TH Vĩnh Hòa A

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019 đến ngày 20/7/2019.

Kính mong quý phụ huynh học sinh biết lịch tuyền sinh vào lớp 1 nhanh chóng đăng ký cho con em mình sớm.

Để nhà trường có danh sách chính thức các em tân học sinh nhập học tại trường chính thức. Kịp cho nhà trường phân lớp học cho các em …

Cảm ơn quý PHHS hợp tác với nhà trường để công việc tuyển sinh được thuận lợi.

Ngày hội ” Em kể chuyện theo sách” của trường.

Căn cứ theo kế hoạch số 194/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hú Giáo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Thư viện năm học 2018 -2019. Căn cứ vào phương hướng kế hoạch năm học 2018 -2019 của trường TH Vĩnh Hòa A.

Nay ngày 22/02/2019, thực hiện theo kế hoạch số 194/KH-THVHA ngày 30 tháng 10 năm 2018 của bộ phận thư viện trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện thao sách vòng trường” năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh của học sinh kể chuyện theo sách vòng trường.

70040cc6d4c936976fd8

BGK: Cô Diễm (AN) – Thầy Đồng (TPT Đội) – Cô Hiền (MT)aebc544c8c436e1d3752 fd71dbb003bfe1e1b8ae

Các bạn khối 4,5 thi kể chuyện4a5478bfa0b042ee1ba1 8c05bbe163ee81b0d8ff 9fb25e5d8652640c3d43 18f1400998067a58231756a9404e98417a1f2350 66d7e5213d2edf70863f 67fd0806d00932576b18 289ca26d7a62983cc173a25a99bf41b0a3eefaa1 ab3da4fe7cf19eafc7e0

Các bạn khối lớp 1, 2 ,3.ba44a4b87cb79ee9c7a6 ba52f991219ec3c09a8f c1fdd60c0e03ec5db512835c6aa5b2aa50f409bb 1823f2c92ac6c89891d7 2562ba8b628480dad995 031512eecae128bf71f0 102973d3abdc498210cd