Tiếng Anh – ôn tập ở nhà! Khối1, Khối 2 và khối 4 (Cô Trúc)

Tên file: bai-tap-on-tieng-anh-lop-2.docx
Tải về
Tên file: lop-4-review-hk1-so-1.doc
Tải về
Tên file: review-lop-4-so-2.docx
Tải về
Tên file: review-lop-4-so-3.doc
Tải về
Tên file: bai-on-tieng-anh-lop-1.docx
Tải về

Phụ huynh học sinh tải file word về rồi in ra cho các con em mình làm bài ở nhà nha…

lưu ý; PHHS để ý khối lớp con em mình học ạ

9 thoughts on “Tiếng Anh – ôn tập ở nhà! Khối1, Khối 2 và khối 4 (Cô Trúc)

Đã khóa bình luận