Chuyên đề khối 5 – THVHA 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch số 01/KH-THVHA ngày 7 tháng 1 năm 2020 về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề khối 5 – cụm 2.

Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại trường TH Vĩnh hòa A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2019 tổ khối 5.

Chuyên đê khối 5Phương pháp dạy cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của môn Toán lớp 5 theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

1ca8ef70b01f4841110e7 3d062bef74808cded59112 5a765fef0080f8dea19118 6b4e5ca803c7fb99a2d611 7b05efd6b0b948e711a86 40a77a50253fdd61842e14 53c4b327ec4814164d5910 78e929d375bc8de2d4ad2 694fa283fdec05b25cfd4 2658088757e8afb6f6f99 a7f5690b3664ce3a977516 afa6766e2901d15f88103 ba7f8a85d5ea2db474fb15 d262e254be3b46651f2a1 fa8d330f6c60943ecd7117

6 thoughts on “Chuyên đề khối 5 – THVHA 2019-2020

Đã khóa bình luận