Tiếng Anh lớp 1, 2 , 3- Ôn tập ở nhà.(Cô Thu tiếng Anh)

Tên file: DE-ON-TU-23-26-av-k3.docx
Tải về
Tên file: KHOI-1-UNIT-1-3.doc
Tải về
Tên file: KHOI-1-UNIT-1-4.doc
Tải về
Tên file: REVIEW-K1-UNIT-1-5-voc-COVID-2020.docx
Tải về

Phụ huynh học sinh tải file word về rồi in ra cho các con em mình làm bài ở nhà nha…

lưu ý; PHHS để ý khối lớp con em mình học ạ

7 thoughts on “Tiếng Anh lớp 1, 2 , 3- Ôn tập ở nhà.(Cô Thu tiếng Anh)

Đã khóa bình luận