Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
2919/CT-BGDĐT10/8/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoChỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Tải về
3960/QĐ-BGDĐT28/09/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" Tải về
3902/BGDĐT-VP23/08/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 Tải về
15/2017/TT-BGDĐT09/06/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ [...] Tải về
28/2009/TT-BGDĐT06/12/2009Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về