Lễ Phát Động Công tác Đội NH 2020-2021

Chào cờ đầu tuần – phát nón BH học sinh trường.

Thời khóa biểu NH 2020-2021

Khai Giảng Năm Học mới 2020-2021

Kế hoạch ngày tựu trường TH Vĩnh Hòa A NH 2020-2021

Công khai lựa chọn ” Danh mục SGK lớp 1″ Năm học 2020-2021

Đón học sinh trường sau thời gian nghỉ dịch Covid -19.

Tiếng anh – tuần 23

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

 

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay