Trường tiểu học Vĩnh Hòa A tổ chức tuyên truyền “Văn hóa giao thông – văn hóa ứng xử” năm học 2022-2023

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023

Tuyển sinh trẻ 2016 vào lớp 1 – NH 2022-2023

Tiếp tục được tiêm vacxin phòng Covid-19 cho Hs trường VHA

GADT khối 1-CĐ8

KẾ HOẠCH kiểm tra cuối kì 2 năm học 2021 – 2022

Ngày sách VN 21-4 lần thứ 9 năm 2022

GADT khối 4

Trường tiểu học Vĩnh Hòa A tổ chức tuyên truyền “Văn hóa giao thông – văn hóa ứng xử” năm học 2022-2023
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023
Tuyển sinh trẻ 2016 vào lớp 1 – NH 2022-2023
Tiếp tục được tiêm vacxin phòng Covid-19 cho Hs trường VHA
GADT khối 1-CĐ8
KẾ HOẠCH kiểm tra cuối kì 2 năm học 2021 – 2022
Ngày sách VN 21-4 lần thứ 9 năm 2022
GADT khối 4
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

 

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay