Trường em xanh-sạch-đẹp.

3 Công khai năm học 2018-2019

3 Công Khai chi tiết theo tháng năm học 2018-2019.

Tuyển sinh vào lớp 1 (2019 – 2020)

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 -2019

Một số hình ảnh về vệ sinh trường

Ngày hội ” Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”

Trải nghiệm ” Trò chơi yêu thích của các em học sinh” toàn trường.

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

 

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthvinhhoaa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay