Kế hoạch Ngày sách VN 21-4 trường

Tên file: ke-hoach.docx
Tải về

Căn cứ kế hoạch số 103/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Phú Giáo về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 9;

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 9 cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2022 tại các đơn vị trường học nhằm tạo hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách. Nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho giáo viện và học sinh.

  1. Nội dung và cách thức tổ chức

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường trong sinh hoạt dưới cờ.

Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động đọc sách cùng con tại trường và tổ chức các hoạt động đọc sách cùng con tại nhà; hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách, các cuộc thi giới thiệu về sách theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên trang website trường http://thvinhhoaa.pgdphugiao.edu.vn , sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, …)

Tiếp tục phát động cho học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kĩ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

Tổ chức Hội thi trưng bày sách, mỗi khối thực hiện một gian hàng trưng bày triển lãm sách.

Sách trưng bày giáo viên vận động từ học sinh trong khối.

Mỗi khu trưng bày phải có bài thuyết trình về nội dung trưng bày.

  1. Thời gian tổ chức

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 19/4/2022 đến ngày 29/4/2022.

“Trưng bày sách” được tổ chức vào 7h30 đến 16h ngày 29/4/2022 tại Thư viện xanh, thân thiện trường.

  1. Hình thức tổ chức

Mỗi khối sẽ trưng bày sách tại khu vực Ban tổ chức quy định.

Mỗi khối cử 1 học sinh thuyết trình; Thời gian từ 5-7 phút. Riêng khối 1+2 được nhờ học sinh khối 4+5 hỗ trợ (nếu cần)

  1. Tổ chức thực hiện

Bộ phận Thư viện phối hợp với giáo viên TPT đội, giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 tại trường.

Bộ phận Thư viện thực hiện báo cáo kết quả tổ chức “Ngày sách Việt Nam” theo các nội dung trên gửi Hiệu trưởng trước ngày 29/4/2022 và đang tin lên trang web của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm sách vòng trường của trường tiểu học Vĩnh Hoà A trong năm học 2021 -2022./.