Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 sử dụng tại Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A năm học 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A thông báo đến quý phụ huynh học sinh danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong năm học 2021 – 2022 tại trường. Tất cả sách giáo khoa phục vụ cho lớp 1, 2 năm học 2021 – 2022 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo cho nhà xuất bản cung ứng đến tận trường trong hè, nên phụ huynh học sinh liên hệ với nhà trường để mua sách cho học sinh không cần lo lắng về việc tìm kiếm nơi mua sách.

Hình ảnh bìa sách giáo khoa lớp 1+2

172
3
46-35810-393-24-21-22-16-25-28-19-110-111