Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
140/PGDĐT-THCS14/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục và chuẩn bị các kỳ thi [...] Tải về
138/PGDĐT-THCS13/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v chấn chỉnh hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 Tải về
136/PGDĐT13/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn thực hiện chương trình Tiếng Anh liên kết tại các trường phổ thông Tải về
135/PGDĐT-NGLL12/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v tham gia hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021 Tải về
130/PGDĐT-NGLL10/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về