Trường tiểu học Vĩnh Hòa A nằm trên địa bàn Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

IMG_20170215_073939

Trường được thành lập năm 1963 lúc bấy giờ trường có tên là trường tiểu học Phước Vĩnh. Sau 30/4/1975 trường được đặt tên là trường cấp 1 Phước Vĩnh B. Năm 1994 trường được đổi tên là trường tiểu học Vĩnh Hòa. Năm 1999, trường Tiểu học Vĩnh Hòa được tách thành trường Tiểu học Vĩnh Hòa A và Vĩnh Hòa B theo Quyết định số 155/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Trường tiểu học Vĩnh Hòa A có 2 điểm một điểm chính trên địa bàn Ấp Vĩnh Tiến, và một điểm phụ tại Ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương. Đến năm học 2011 – 2012 cơ sở vật chất của điểm trường Ấp Lễ Trang đã xuống cấp, số học sinh tuyển sinh không còn đủ (chỉ 2 đến 3 học sinh) Trường đã kiến nghị lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển số học sinh này về tập trung học điểm trường chính.

IMG_20170228_074912

Từ tháng 07 năm 2009, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa, nhà trường đã được khởi công xây dựng 1 trệt 2 lầu khang trang với đầy đủ các phòng học và các phòng chức năng theo đúng tiêu chuẩn trên tổng diện tích 9588m2.  Ngày 04 tháng 04 năm 2012 Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 theo Quyết định số: 895/QĐ–UBND ngày 4/4/2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương.

IMG_20170228_075123

– Cơ sở vật chất: Trường có 28 phòng học; 16 phòng chức năng – hành chính.  Đến nay điểm trường chính đảm bảo việc thực hiện học 2 buổi/ngày.

– Thư viện:  Đạt Chuẩn quốc gia theo Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/8/2003;  Đạt Thư viện tiên tiến năm học 2012 – 2013 theo Quyết định số 2585/QĐ-SGDĐT ngày 15/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.

le chao co