cuộc Hội thi làm thiệp vòng trường năm học 2022 – 2023

Tên file: hoi-thi-lam-thiep.docx
Tải về

Thực hiện Công văn số 72 /PGDĐT-GDTH ngày 26  tháng 9  năm 2022 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 Cấp Tiểu học;

Thực hiện Công văn số 343 /PGDĐT-TH ngày  26 tháng  9 năm 2022 về việc hướng dẫn hoạt động chuyên môn Cấp Tiểu học năm học 2022 – 2023 của Phòng GDĐT Phú Giáo;

Căn cứ kế hoạch số 343  /KH-TH  ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hoà A năm học 2022 – 2023;

Trường Tiểu học Vĩnh Hoà A xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi làm thiệp vòng trường năm học 2022 – 2023 với các nội dung như sau:

Nhằm tuyên truyền giáo dục cho các em học sinh biết ý nghĩa ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời giáo dục đội viên lòng biết ơn với mẹ, với cô giáo và những người phụ nữ khác xung quanh.

Nhằm tao không khí vui tươi và phát triển ở đội viên óc thẩm mĩ, sự khéo tay, kĩ năng trình bày suy nghĩ bản thân, và tạo cơ hội để đội viên thể hiện sự sáng tạo của mình.

Ngày 18/10/2022 trường TH Vĩnh Hoà A đã tổ chức hội thi làm thiệp cấp trường năm học 2022-2023. Đến với hội thi có sự tham gia đầy đủ của các tập thể các khối lớp (28 lớp). Mỗi lớp gồm 5 học sinh tham gia và thời gian thi của hội thi là một giờ.