ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ A NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023

🍀🍀 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ A NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023 🍀🍀

🌼 🌼 Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Giáo. Căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện về việc tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2022-2023. Căn cứ vào tình hình của Liên đội. Chiều ngày 26/10/2022 Liên đội tiểu học Vĩnh Hoà A tổ chức Đại hội Liên đội trường tiểu học Vĩnh Hoà A nhiệm kỳ năm học 2022-2023 🌼🌼

 

🌻🌻 Đến tham dự Đại hội có Bà  Trần Thị Thuỳ Linh – Bí thư đoàn xã Vĩnh Hoà và 45 đội viên tiêu biểu đại diện cho 347 đội viên về dự Đại hội. Đại hội đã thống nhất báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng hoạt động đội nhiệm kì 2022-2023.

 

🎈🎈Đại hội Tiến hành bầu cử có 11 bạn đội viên tiêu biểu trúng cử vào BCH LĐ nhiệm kỳ năm học 2022-2023.🎈🎈

 

🌸🌸 BCH Liên đội nhiệm kỳ 2022 – 2023 hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra 🌸🌸

 

❤️❤️ Mong rằng trong nhiệm kỳ mới tập thể BCH Liên đội sẽ cố gắng phát huy khả năng, bản lĩnh để xây dựng nên các hoạt động Đội tại nhà trường thêm sôi nổi và vững mạnh 🌺

 

 

🍀🍀 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ A NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023 🍀🍀

🌼 🌼 Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phú Giáo. Căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện về việc tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2022-2023. Căn cứ vào tình hình của Liên đội. Chiều ngày 26/10/2022 Liên đội tiểu học Vĩnh Hoà A tổ chức Đại hội Liên đội trường tiểu học Vĩnh Hoà A nhiệm kỳ năm học 2022-2023 🌼🌼

🌻🌻 Đến tham dự Đại hội có Bà  Trần Thị Thuỳ Linh – Bí thư đoàn xã Vĩnh Hoà và 45 đội viên tiêu biểu đại diện cho 347 đội viên về dự Đại hội. Đại hội đã thống nhất báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng hoạt động đội nhiệm kì 2022-2023.

 

🎈🎈Đại hội Tiến hành bầu cử có 11 bạn đội viên tiêu biểu trúng cử vào BCH LĐ nhiệm kỳ năm học 2022-2023.🎈🎈

 

🌸🌸 BCH Liên đội nhiệm kỳ 2022 – 2023 hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra 🌸🌸

❤️❤️ Mong rằng trong nhiệm kỳ mới tập thể BCH Liên đội sẽ cố gắng phát huy khả năng, bản lĩnh để xây dựng nên các hoạt động Đội tại nhà trường thêm sôi nổi và vững mạnh 🌺