Thông báo – KH Thi GVG vòng trường NH 2021-2022

Tên file: ke-hoach-gvg-21-22.docx
Tải về
 • Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
 • Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hòa thiện bản than đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
 • Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của đơn vị và của ngành.
 • 1.1. Mục đích
 • Mc đích yêu cầu
 •       Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 như sau:
 •       Căn cứ kế hoạch số 151/KH –VHA ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hòa A;
 • Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của   Bộ GDĐT về việc ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Nội dung và tiêu chuẩn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi

 

2.1. Nội dung thi

Thực hành 1 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy tham gia hội thi được tổ chức lần đầu tiên tại lớp với nguyên trạng số học sinh của lớp đó, giáo viên không được dạy trước bài trong thời điểm diễn ra hội thi.

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên. Thời gian trình bày không quá 30 phút.

2.2. Tiêu chuẩn

Giáo viên tham dự hội thi cấp trường phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi

 

Mỗi tổ lập 01 danh sách giáo viên đăng ký dự thi cấp trường theo mẫu và gửi về cho chuyên môn ngày 9/02/2022.

Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham dự Hội thi (phần này sẽ nộp theo quy định của hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm trường).

3. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi

 

3.1. Tổ chức thi

Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các giáo viên tham gia, tạo điều kiện để giáo viên thi giảng.

– Thời gian

+ Hội thi diễn ra từ ngày 21/2 – 28/2/2022. 

+ Ngày 9/ 2 /2022: hạn chót các tổ gửi danh sách giáo viên tham gia dự thi về bộ phận chuyên môn.

+ Ngày 18/2 /2022: Họp BTC, BGK tại Phòng thư viện (lúc 16 giờ 30’)

+ Từ 21/2 – 28/2/2022: thi thực hành bài giảng.

+ Ngày 1/3/2022 thi bài kiểm tra năng lực. (Dự kiến)

 1. Các tổ chuẩn bị hồ sơ thi cấp trường theo quy định. Ban tổ chức chuẩn bị CSVC, bố trí phòng thi lý thuyết, trang thiết bị phục vụ cho các tiết dạy PowerPoint.
 2. Ban giám khảo xếp lịch thi thực hành, chấm SKKN, bài thuyết trình.
 3. Lớp có giáo viên dự thi chuẩn bị sơ đồ chỗ ngồi cho học sinh và bố trí 01 dãy bàn để BGK ngồi dự.
 4.  Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022. Đề nghị các tổ trưởng triển khai thực hiện, chọn giáo viên dự thi  đúng theo qui định và chuẩn bị tốt cho hội thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, cần phản ánh kịp thời về bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn./.