Kế Hoạch Giảng Dạy Năm Học 2021-2022

Tên file: KHOI-5.rar
Tải về
Tên file: KHOI-1.rar
Tải về
Tên file: KHOI-2.rar
Tải về
Tên file: KHOI-3.rar
Tải về
Tên file: KHOI-4.rar
Tải về

Kế hoạch Dạy học của trường TH Vĩnh Hòa A

và Danh sách học sinh trường năm học mới 2021-2022

File Word:                        KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN NH 21-22
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến

năm học 2021-2022

 •          Căn cứ vào Hướng dẫn số 1491/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/8/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học năm học 2021-2022;  
 • Căn cứ hướng dẫn số 228/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học năm học 2021-2022 của phòng GDĐT Phú Giáo;
 • Căn cứ Công văn số 522/GDTH-SGDĐT ngày 01/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 -2020;
 • Căn cứ công văn số 93/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2020  của Phòng giáo dục đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;
 • Căn cứ công văn số 92/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2020  của Phòng giáo dục đào tạo về hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019 – 2020;
 • Căn cứ vào điều kiện thực tế của giáo viên, học sinh của nhà trường;

Trường tiểu học Vĩnh Hòa A xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học năm học 2021-2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Tạo môi trường học tập đa dạng cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình phù hợp, đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kĩ năng cuả chương trình.

Hướng dẫn, giới thiệu, chọn lọc cho học sinh các hình thức học tập phù hợp như: học qua kênh truyền hình, kênh Youtube, các trang website học tập…Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19.

Tổ chức các hình thức dạy học– học trực tuyến đảm bảo hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng dạy- học.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Yêu cầu

Tổ chức dạy học qua Internet, bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và tổ chức dạy học có hiệu quả. Đảm bảo tiến độ thực hiện nội dung chương trình các môn học trong năm học 2021-2022 theo quy định.

Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn. 100 % giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch dạy học qua internet, công khai kế hoạch dạy học, lịch học đến phụ huynh học sinh.

Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

Trường hợp đặc biệt, học sinh không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trên sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra bài bằng cách trao đổi với phụ huynh học sinh qua điện thoại.

Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC

2.1. Đối tượng

Tất cả các em học sinh từ khối 1 đến khối 5, trường Tiểu học Vĩnh Hòa A, năm học 2021-2022.

2.2. Nội dung

Thực hiện theo công văn số 92/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2020  của Phòng giáo dục đào tạo về hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019 – 2020.

Thực hiện theo công văn số 93/PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2020  của Phòng giáo dục đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2020 của BGD và công văn số 2330/SGDĐT-GDTH ngày 4/11/2019 của SGDĐT Bình Dương và hướng dẫn số 131/HD-PGDĐT ngày 13/11/2019 của Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

Áp dụng trong việc ôn tập kiến thức, học nội dung kiến thức mới và kiểm tra, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với lớp 1,2 tuần đầu tiên là tuần làm quen với thầy cô, lớp học, bạn bè; giáo viên hướng dẫn các em sử dụng sách vở và đồ dùng học tập; học những bài học nhẹ nhàng như âm, vần, bảng chữ cái, các số, bảng cộng, trừ …

 1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

3.1. Thời gian

Từ ngày 27/8//2021 đến ngày 01/9/2021: Giáo viên tập trung học sinh, hướng dẫn cách vào học trực tuyến cho học sinh và cha mẹ học sinh; sinh hoạt lớp; bầu ban cán sự lớp; Triển khai nội quy lớp học trưc tuyến, quy định về thời gian học, trang phục, phát biểu ý kiến…..Ôn tập các kiến thức cần thiết cho học sinh; Chuẩn bị nội dung bài dạy áp dụng trong thời gian tiếp theo.

Từ ngày 6/9/2021: GV thực hiện dạy bài mới từ tuần 1 theo thời khóa biểu của nhà trường. Riêng khối 1,2 học chính thức tuần 1 từ ngày 14/9/2021.

Do học sinh tiểu học nhất là học sinh lớp 1,2 chưa hòan toàn chủ động trong việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong học trực tuyến, còn phụ thuộc vào cha mẹ và có gia đình không đủ thiết bị cho các con học trực tuyến cùng lúc nên giáo viên cần phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để trao đổi kế hoạch, thời gian biểu phù hợp. (Báo cáo và đăng ký thời gian cụ thể với hiệu phó ngày 4/9/2021).

Các lớp khi dạy trực tuyến, thông báo tên đăng nhập và mật khẩu cho BGH nhà trường vào nắm tình hình dạy và học của từng lớp.

3.2. Hình thức dạy học

Dạy học tương tác trực tuyến qua phần mềm K12 online.

Giáo viên lựa chọn và sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ Internet để tổ chức hoạt động dạy – học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, gồm:

– Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập.

– Dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập.

– Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến: giáo viên và học sinh có thể giao tiếp, tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức hoạt động dạy học. (Zoom, Facebook, Zalo, Messenger,… )

Ngoài ra giáo viên có thể linh động lựa chọn hình thức dạy học của lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế của học sinh đảm bảo số lượng học sinh tham gia học nhiều và đạt hiệu quả.

Đối với lớp 1,2

Tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giáo viên phải có các kỹ năng cần thiết khi tổ chức dạy học trực tuyến; cha mẹ học sinh phải được thông báo lịch học, hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà.

Thời khóa biểu trong ngày phải được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, không gây áp lực đối với học sinh. Ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập, sử dụng kho học liệu điện tử kèm theo các bộ sách giáo khoa có hiệu quả.

Trong trường hợp nếu phụ huynh không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định, giáo viên phối hợp cùng phụ huynh triển khai thực hiện giải pháp học tập qua truyền hình trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” đã được Bộ GD-ĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng để giúp các học sinh lớp 1 học phần Học vần. Giáo viên sử dụng các bài giảng trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” để gửi bài giảng đến phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể của gia đình.

Đối với học sinh lớp 3 đến lớp 5

Giáo viên sử dụng hiệu quả ngân hàng bài giảng sẵn có và tổ chức xây dựng ngân hàng bài giảng bổ sung sẵn sàng tổ chức dạy học bằng các phương án phù hợp với từng đối tượng trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học tập”.

Thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập, xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn cho học sinh tự học. Hướng dẫn học sinh học qua truyền hình……đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, gia đình học sinh và phù hợp với kỹ năng của giáo viên và khả năng tiếp thu; đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

 1. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC  

4.1 Kế hoạch dạy học: 

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT; Nội dung điều chỉnh theo công văn  số 522/SGD ĐT- GDTH ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ GDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2019 – 2020 bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá  kết quả học của học sinh.

Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng. Đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng lớp học, môn học. Được tổ chuyên môn, nhà trường góp ý trước khi dạy.

Được tổ chuyên môn, Phó Hiệu trưởng duyệt trước khi chuyển tải tới học sinh, phụ huynh.

4.2 Tổ chức hoạt động dạy học

4.2.1 Đối với dạy trực tuyến

 1. a) Ban giám hiệu nhà trường

Bà Hoàng Mai Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường – chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.

Bà Văn Thị Nghĩa – Phó Hiệu trưởng – Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, chỉ đạo giáo viên thực hiện theo tinh thần nội dung hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Bình Dương, Phòng GDĐT Phú Giáo tại các văn bản có liên quan.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bài dạy, thời khóa biểu, rà soát đối tượng học sinh, chương trình, chỉ đạo GV trong tổ của mình tổ chức dạy học cho học sinh được học theo chương trình giáo dục trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc quản lý học sinh, quan tâm động viên, tạo mọi điều kiện để việc học của học sinh tại nhà đạt hiệu quả.

 1. b) Các tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch bài dạy, thời khóa biểu, rà soát đối tượng học sinh, chương trình, chỉ đạo GV trong tổ của mình tổ chức dạy học cho học sinh được học theo chương trình giáo dục trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19. Gửi về bộ phận chuyên môn nhà trường để duyệt trước khi triển khai đến giáo viên và PHHS.

Họp trực tuyến trong tổ khối xây dựng thời gian biểu giảng dạy và góp ý xây dựng bài dạy cũng như bài mẫu để quay video. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện dạy trực tuyến ( có ghi biên bản cuộc họp).

Tổ trưởng chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng được quay để đưa lên cổng thông tin điện tử và gửi đến PHHS của khối mình.

 1. c) Đối với giáo viên

Vận động, tuyên truyền đến 100% phụ huynh học sinh việc dạy trực tuyến qua internet theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp, hỗ trợ với phụ huynh trong việc cài đặt ứng dụng giảng dạy, hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến tại nhà, thông báo đến phụ huynh thời gian học trực tuyến và nội quy học để phụ huynh hỗ trợ (việc chuẩn bị dụng cụ học tập, nơi học….)

Phân loại phụ huynh có điều kiện học trực tuyến và những học sinh không có điều kiện học trực tuyến để có biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng.

Thống nhất thời gian dạy trực tuyến với phụ huynh theo đặc thù nghề nghiệp của phụ huynh để đảm bảo số học sinh tham gia đầy đủ.

Điểm danh học sinh trong từng tiết học; phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy bộ môn và hỗ trợ giáo viên dạy bộ môn trong công tác quản lí lớp học.

Tự nghiên cứu, tham khảo các ứng dụng, phần mềm hữu hiệu trong việc dạy trực tuyến, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân. Sử dụng triệt để mạng xã hội và công nghệ thông tin trong việc dạy học trực tuyến.

Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ học tập. trao đổi thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy bài học tiếp theo trong chương trình.

 1. d) Đối với học sinh

Được hướng dẫn về kĩ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học.

Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện tốt nội quy lớp học đã quy định.

 1. e) Đối với cha mẹ học sinh

Phối hợp với giáo viên trong việc cài đặt các ứng dụng, phầm mềm học trực tuyến theo yêu cầu của giáo viên.

Phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc quản lý giờ giấc học tập của con em mình, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh, việc chuẩn bị dụng cụ học tập, nơi học….

Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Tạo điều kiện tối đa để giáo viên và học sinh thực hiện tốt việc dạy và học trực tuyến.

 1. f) Đối với giáo viên hỗ trợ kĩ thuật – Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Khánh – GV Tin học.

Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên ứng dụng k12online  và tập huấn cho toàn thể GV trong nhà trường

Hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.

Hỗ trợ ban giám hiệu trong việc họp trực tuyến.

Đăng bài giảng và những thông tin theo yêu cầu của ban giám hiệu lên cổng thông tin điện tử.

Giáo viên dạy Tiếng Anh: Hướng dẫn cha mẹ học sinh vào học trên phần mềm K12online hoặc hình thức dạy học phù hợp đảm bảo tất cả các em đều tham gia học tập.

Giáo viên Thể dục: Quay clip về dạy học các động tác của bài thể dục gửi vào zalo nhóm của các lớp cho học sinh tự tập.

Giáo viên Âm nhạc: Quay clip về dạy học các bài hát gửi vào zalo nhóm của các lớp cho học sinh tập học hát.

Giáo viên Mĩ thuật:  Hướng dẫn học sinh vẽ theo nội dung nội chương trình và vẽ tranh theo chủ đề phòng chống dịch covid-19.

4.2.2. Hướng dẫn học trên truyền hình

 1. a) Ban giám hiệu

Bà Hoàng Mai Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường – chịu trách nhiệm chỉ đạo chung.

Bà Văn Thị Nghĩa – Phó Hiệu trưởng – Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, chỉ đạo giáo viên thực hiện theo tinh thần nội dung hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Bình Dương, Phòng GDĐT Phú Giáo tại các văn bản có liên quan.

Thông báo thời khóa biểu theo lịch phát sóng các bài tập cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình.

Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức cho học sinh học trên truyền hình.

 1. b) Giáo viên

Thông báo lịch phát sóng các môn học của các kênh truyền hình.

Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua các kênh truyền hình.

Phối hợp với gia đình để tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

 1. c) Học sinh

Được thông báo về lịch học, được hướng dẫn ghi chép nội dung học tập trước khi tham gia bài học.

Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo trước, trong và sau khi học các bài học tên truyền hình; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập  cho giáo viên để được kiểm tra, đánh giá.

 1. d) Đối với cha mẹ học sinh

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý giờ giấc học tập của con em mình, hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo các bài học trên truyền hình.

Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 2. Kiểm tra thường xuyên

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống Internet; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực.

 1. Kiểm tra định kì và học kì

Khi học sinh đi học tập turng, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Đối chiếu, so sánh kết quả kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Trên đây là kế hoạch Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A. Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.

 Nơi nhận:

– PGDĐT;

– CM trường;

– Lưu: VT, CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Mai Nguyệt