Hoạt Động trải nghiệm của Hs lớp 1

Chủ điểm: Gia đình và chủ điểm nhà trường. & Tiết học “Góc sáng tạo” Trưng bày bưu thiếp “Lời yêu thương” dưới sự hướng dẫn của cô Hoa Lớp 1A1 và sự hỗ trợ của phụ huynh các em lớp 1A1 tham gia rất tích cực, hứng thú trong tiết học này.5ebeec0d5135a36bfa247 5fd3f13d2434d66a8f2517 8a323a8787bf75e12cae6 8cdc0d3ed8372a69732618 9c33828e3fb6cde894a79 46ad1c2ea11653480a072 108e22099f316d6f34201 660fa19a749386cddf8213 8577e3a55e9dacc3f58c27 742415b2c0bb32e56baa26 4289677bb272402c196324 13648595509ca2c2fb8d12 af8ccc7e1977eb29b26623 c2e54405910c63523a1d19 c227f89745afb7f1eebe8 c9750fd6b2ee40b019ff11 cd5321bef4b706e95fa620 d996aa1e1726e578bc375 d305358b88b37aed23a23 deabab437e4a8c14d55b21 e99e4304960d64533d1c16 f41a968c4385b1dbe89414 f789c9631c6aee34b77b22 fd4767e1dad9288771c810

Trên mỗi tấm bưu thiếp các em đã thể hiện tình cảm của mình với ba mẹ và thầy cô qua những lời chúc ghi trên bưu thiếp. Từ những lời chúc chứa đựng đầy tình cảm của các em ghi trên bưu thiếp. Qua 2 chủ điểm cô đã giáo dục cho các em, biết kính yêu ông bà, ba mẹ và thầy cô. Ngoài ra còn giúp các em hiểu được sự vất vả của ba mẹ và thầy cô…Từ đó các em sẽ tích cực và chăm học chăm làm. Luôn có lòng nhân ái, đoàn kết và chia sẻ….

36 thoughts on “Hoạt Động trải nghiệm của Hs lớp 1

Đã khóa bình luận