Vệ sinh, xịt phòng dịch COVIS 19 trường, lớp.

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-SGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về Kế hoạch Đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các trường học trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các CSGD Mầm non, các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo;

Thực hiện chỉ đạo số 248/SGDĐT-CTTTPC ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Bình Dương về  việc tiếp tục cho học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19,

Trong những ngày qua tập thể cán bộ – giáo viên – nhân viên trường tiểu học Vĩnh Hòa A đã thực hiện dọn vệ sinh lớp học, phòng chức năng….

Hình dọn vệ sinh trường lớp học4feb2becacdc5f8206cd6 103e52662556d6088f4716de7bf636810672582b171937611078974864163d593 b943475fc06f33316a7e2 bf3b942d131de043b90c4 e1e758e5dfd52c8b75c48

Ngày 27/2 nhà trường đã tổng vệ sinh xịt khuôn viên trường và xịt khử khuẩn khu nhà ăn ( hình );

1a93e342dd7f2e21776e87 2b61a1bd9f806cde359174 3e7040b77e8a8dd4d49b78 4e99035a3d67ce39977671 05ffe623d81e2b40720f103 8daa06743849cb17925865 61b4b960875d74032d4c90 85d864065a3ba965f02a99 135b8984b7b944e71da893 524a3b9105acf6f2afbd97 662fb8f186cc75922cdd91 674c05973baac8f491bb94 6538fef8c0c5339b6ad475 8460c0a7fe9a0dc4548b79 59397ffb41c6b298ebd7109 127747b579888ad6d39972 827640af7e928dccd48367 abcbba16842b77752e3a73 b28d4d56736b8035d97a86 b680fa47c47a37246e6b81 b5987d5f4362b03ce97377 b48416592864db3a8275105 c951ef87d1ba22e47bab96 d5c7a0199e246d7a343592 de82a0539e6e6d30347f89 e5e53f240119f247ab0880

phòng học, (hình);

0b0054f1b6c3459d1cd228 25d91178f34a0014595b24 64f4a3204012b34cea0338 80c0fd631e51ed0fb44041 804f828960bb93e5caaa30 6644539cb1ae42f01bbf23 a394d0163324c07a993534 ba785939bb0b4855111a26

nhà vệ sinh (hình);

8b660eccecfe1fa046ef21
afd5d96f3a5dc903904c35 f1c02cc0cef23dac64e344

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như xà phòng rửa tay, xà phòng khô, giấy vệ sinh, bao tay y tế; khẩu trang, choa ca vào lớp, ăn trưa và ra về để tránh tập trung đông người.

Thực hiện khai báo y tế: Giáo viên: 50/50 người; Học sinh: 824/837 học sinh.

Sồ học sinh có mặt tại địa phương: 816/837 học sinh.

8 thoughts on “Vệ sinh, xịt phòng dịch COVIS 19 trường, lớp.

Đã khóa bình luận