“Hội Nghị CBVC năm học 2021 – 2022”

Tên file: HOP-DONG-TRACH-NHIEM.doc
Tải về
Tên file: Quy-che-thu-chi-2021-2022.doc
Tải về
Tên file: Bienbanhoinghi.doc
Tải về
Tên file: TH-VINH-HOA-A-DANG-KI-THI-DUA.xls
Tải về

Hôm nay 9/10/2021 tại trường tiểu học Vĩnh Hòa A long trọng tổ chức “Hội nghị CBVC năm học 2021 – 2022”. Đến với hội nghị có sự hiện diện của Ông Bồ Minh Trí – Hội trưởng Ban đại diện PHHS trường và 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Vĩnh Hòa A diễn ra trong bối cảnh dịch covis 19 còn phức tạp và khó lường…nhà trường tổ chức hội nghị với thành phần chính không quá 20 người tham gia tại hội trường và giáo viên, nhân viên nhà trường theo dõi, tham gia qua hình thức trực tuyến trên K12 online của nhà trường…

Một số hình ảnh của hội nghị CBVC 2020-2021:
d15924b1464e8f10d65f76 dbc94e352ccae594bcdb75 e0a35f463eb9f7e7aea8708d97fab69d4954170d585409a42c784c8785d9dc96619de8c1cba134686a31256033a526a1475e8e00d74f67040b381858e791b9c8f65886d29792f06d3933607c53163d91f5f00a3954601b680798b169d19618c84187621504d056b1a978f721b865

Cô Hoàng Mai nguyệt – Hiêu trưởng nhà trường5103e8258ada43841acb73

Cô Văn Thị Nghĩa – PHT đọc báo cáo công đoàn và khen thưởng tập thể, cá nhân nhà trường của huyện PG7049ade2cc1d05435c0c72824e7e151eead7b48efb577434b9bade45171b4e5456

Ký kết ba bên giữa nhà trường- Công Đoàn – Đoàn TN CSHCM trường0815265847a78ef9d7b666

Đại diện nhà trường Cô Hoàng Mai Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường nhận lãng hoa của đại diện hội cha mẹ học sinh tặng thầy cô giáo trong nhà trường … chúc các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022
afdd834ae3b52aeb73a463b8928509e3f62aa873e750e699fa6f9b9052ce0b8169d9d25d643b9bf2c5ab8a52508b5d153beaf2b4abfb51