Hình ảnh – Thực hiện Test nhanh Covis 19 cho giáo viên và học sinh

Thực hiện theo công văn 2223/ của SGDĐT Bình Dương về việc tổ chức kiểm tra học kỳ 1 sau ngày 7/2/22022; và HKII học lại vào ngày 17/01/2022 theo số 1971/QĐ-UBND ngay 9/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về khung thời gian NH 2021-2022 . Để chuẩn bị tốt công tác đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày Thứ hai ngày 10/01/2022 của một số khối lớp đã đăng ký cho học sinh trở lại trường học.

Hôm nay, ngày 9/01/2022 Trường TH Vĩnh Hoà A thực hiện Test nhanh kháng nguyên Covis 19 cho giáo viên và học sinh trường đã đăng ký xi đi học trở lại trường học trức tiếp. Để đảm bảo được cho các em học sinh đến trường bình an và không nhiễm Covs 19 khi tập trung trở lại học trức tiếp tại trường.

 

z3093507295642_9f79996a54f5a7a1cc199214ace78b71z3093507276747_412502ec69069da696aed8bcfa994a7d z3093507290803_0c7fdf87f7cc47eb97d99028546bafaa z3093507295642_9f79996a54f5a7a1cc199214ace78b71 z3093507296077_54edcd104eadb7bfdc42a6a8cd0ed711 z3093507297082_24cf80501b1ca2a3bdf6d9dba277d01b z3093507303714_a1489ec34039f6fde4e0b84230de64d4 z3093507306512_e57a61df87e4c6d7b199d6ecfa8d95e6 z3093507309642_a245e8d08ba987825bac2d1b796f709e z3093507317103_418d12ebfcc2bf901bb7032c67ce0d49 z3093507318083_c8574f5bcdfb101da3fb07911e6ae777 z3093507321939_29bde80b98bb07675796e465e8e1cc08 z3093507323403_bb266b11cbc018116e150e87c46b7430 z3093507327769_df60000d35c26e6dda5f4743307ed753 z3093507332251_9c82483205867000500f6dec7cfbab00