Đón học sinh trường sau thời gian nghỉ dịch Covid -19.

Trường TH VĨnh Hòa A thực hiện nghiêm túc các nội dung theo công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT và  công văn số 120/PGDĐT-NGLL ngày 30/4/2020 của Phòng GDĐT.

Và Thông báo của Trường TH VĨnh Hòa A ‘về việc đón học sinh quay lại trường sau khi nghỉ dịch phòng chống dịch Covid – 19’

Một số hình ảnh đón học sinh quay trở lại trường học:1e4807e5eece14904ddf12 2d4c0b30e21b1845410a21
8faa14ccfde707b95ef619 9cf8a9294302b95ce0132 27a3e4f50edef480adcf6 34b9ad50447bbe25e76a14 72d428cec0e53abb63f426 97c547a9ad8257dc0e938 307aed31041afe44a70b17 623c8d7e64559e0bc74416 33968aca63e199bfc0f018 b92d3b49d1622b3c72737 cb2faa8342a8b8f6e1b923 cc6d7c5f96746c2a35655 d0b871d698fd62a33bec20 d575fb8313a8e9f6b0b925 f250de8a34a1ceff97b03 f384964f7c64863adf7516ab3c9a22389d9d780984

17 thoughts on “Đón học sinh trường sau thời gian nghỉ dịch Covid -19.

Đã khóa bình luận