Công khai lựa chọn ” Danh mục SGK lớp 1″ Năm học 2020-2021

Tên file: DOC051320-05132020235231-1.pdf
Tải về
Tên file: DOC051320-05132020235400-1.pdf
Tải về
Tên file: DOC051320-05132020235438-1.pdf
Tải về

Toán 1 ( Cánh Diều)
toan1

 Tiếng Việt 1 ( Cánh Diều)

tieng viet1

 

Hoạt động trải nghiệm 1

( Cánh Diều)

hoat dong trai nghiem

 

Tự nhiên xã hội 1 ( Cánh diều)

TNXH

Giáo dục Thể Chất 1

 ( Cánh Diều)

the duc

Đạo Đức 1 ( Cánh Diều)Dao duc

Mỹ Thuật 1

( Sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

my thuatt

am nhac
 Âm nhạc 1 ( Cùng học để phát triển năng lực)


 

13 thoughts on “Công khai lựa chọn ” Danh mục SGK lớp 1″ Năm học 2020-2021

Đã khóa bình luận