3 Công khai năm học 2019-2020

Tên file: 20190909153324380_0006.pdf
Tải về
Tên file: 20190909153324380_0005.pdf
Tải về
Tên file: 20190909153324380_0004.pdf
Tải về
Tên file: 20190909153324380_0003.pdf
Tải về
Tên file: 20190909153324380_0002.pdf
Tải về

Trường TH Vĩnh Hoà A công khai chi tiết về hoạt động nhà trường trong tháng 8 – 9 năm học 2019-2020.

Quyết định_0001

20190909153324380_0002

20190909153324380_0003

20190909153324380_0004

20190909153324380_0005

20190909153324380_0006

13 thoughts on “3 Công khai năm học 2019-2020

Đã khóa bình luận